Knižní čtvrtky NPÚ: Praha kamenná

Pražský hrad, katedrála sv. Víta, původní slavnostní vstup od královského paláce, portál se znakem českého království, 1344–1352, stavitel Matyáš z Arrasu

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ si Vás dovolujeme pozvat na představení nově vydané publikace Praha kamenná. Publikace Vás seznámí s výsledky zpracování interdisciplinárního výzkumu, který proběhl v letech 2019 – 2022 na území historického jádra Prahy.

Publikaci představí a večerem provedou PhDr. Michal Cihla, Mgr. Eva Matušková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D. 

Akce se koná ve čtvrtek 16. 2. v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ na Liliové 5. Součástí akce je i diskuze. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.

Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).


Praha kamenná, nové metody při dokumentaci historických objektů. Praha 2022.

Publikace Praha kamenná vznikla v rámci projektu podporovaného Ministerstvem kultury ČR a je výsledkem tříleté práce skupiny odborníků v oblasti stavební historie, geologie a jiných technických věd. Výzkum se týkal kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, do počátku 20. století. Předmětem studia byly prvky kamenných staveb, na kterých byly identifikovány stopy po historických nástrojích a z těchto stop vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů a postupů, které se v dnešní době už nepoužívají. A právě repliky těchto nástrojů budou na prezentaci k vidění.

Tento projekt je evropsky ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce jednoho řemesla v dějinách jednoho města.

Kromě publikace samotné budou prezentovány nové metody pro dokumentaci povrchu kamene.

6. 2. 2023, KK

Související akce

Knižní čtvrtky NPÚ: Románský kostel v Dolních Chabrech a jeho předchůdci

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

23. 2. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Návesní kaple jižních Čech

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

15. 6. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Konventní kostel v Plasích a jeho románský portál

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

7. 9. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Harrachové. Vznešenost zavazuje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

21. 9. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Středověké opevnění českých měst

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

2. 11. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Heimatstil. Architektura ve službách vlasti a národa

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

16. 11. 2023

16.00 – 18.00

Knižní čtvrtky NPÚ: Historický interiér a řeč materiálů

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Liliová 5, Praha

23. 11. 2023

17.00 – 19.00