Spolek Přátelé Zahrádky

založen roku 2001

Na záchraně kostela sv. Víta úzce spolupracuje spolek Přátelé Zahrádky. 

www.zahradkauledce.cz

Facebook Spolek Přátelé zahrádky