Ohlédnutí za rokem 2018

Památky ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích mají za sebou další úspěšnou sezónu. Celková návštěvnost v roce 2018 opět překonala pětimilionovou hranici, přičemž na památky v jihočeském, plzeňském a vysočinském kraji zavítalo do konce prosince 1 641155 osob. Zásluhu na tom má pestrá nabídka kulturně-společenských akcí i nových prohlídkových tras.

Nejnavštěvovanější památky

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2018 patřily mezi nejnavštěvovanější objekty jihočeské zámky Český Krumlov a Hluboká, které lákají nejen domácí, ale i zahraniční turisty. Českokrumlovský areál do konce roku navštívilo 429 171 lidí, zámek Hluboká 288 549. Hranici 100 tisíc návštěvníků překonal zámek Telč. Návštěvnost přes 50 tisíc lidí hlásí památkové objekty: Červená Lhota, Jindřichův Hradec, Landštejn, Rožmberk a Rabí.

Významné kulturní akce

Nádvoří zámku v Horšovském Týně se během svátečních dní, 5. a 6. července, stalo dějištěm prvního ročníku Trauttmannsdorffských slavností, které zpestřil historický řemeslný trh, šermířská vystoupení a příjezd diplomata Maxmiliána Trauttmannsdorffa. Návštěvníci si užili projížděk v kočáře nebo ukázek sokolnického umění v zámeckém parku. Děj odpoledních hraných prohlídek Zpětohledy zavedl diváky do pol. 17. století, kdy se setkali s Maxmiliánem Trauttmannsdorffem, který se právě vrátil z mírových jednání ve Vestfálsku, a jeho rodinou. Zúčastnili se přípravy plesu a vyslechli si pikantní historky z mírových jednání. Slavnosti vyvrcholily pátečním Trauttmannsdorffským plesem v Erbovním sále zámku.

Novinka v podobě letního festivalu Jihočeské filharmonie na pěti jihočeských památkách nesla název Jihočeská intermezza aneb památky žijí hudbou a konala se od 2. srpna do 1. září 2018 v exteriérech hradů Zvíkov, Nové Hrady a Landštejn, kláštera Zlatá Koruna a zámku Kratochvíle.

Do 9. ročníku oblíbené Hradozámecké noci, která se uskutečnila poslední prázdninový víkend, 25. srpna, se v letošním roce zapojilo 104 památek, z toho 20 ve správě Územní památkové správy v Českých Budějovicích. Hlavním hostitelem se stal zámek Kynžvart v Karlovarském kraji s programem nazvaným Hostem u knížete Metternicha.

Velký návštěvnický zájem vzbudily květinové výstavy v historických interiérech. „Amarylis - květinová dáma ve společnosti schwarzenberské diplomacie“ provoněla ve dnech 7.–15. 4. schwarzenberské apartmány na zámku v Třeboni. Květinové aranže v klášteře Kladruby nazvané „Vaše Excelence!“ připomínaly od 11. do 13. 5. někdejší majitele rod Windischgrätzů. Křehká arabská lidová poezie inspirovala další ročník výstavy květinových instalací v renesančních interiérech zámku Kratochvíle, který nesl název „Letí pávi mezi sedmi moři“ (18.–27. 5.). Krásné květinové vazby a církevní textilie byly od 11. do 19. 8. k vidění ve zlatokorunském klášteře. Květinové instalace v interiérech hradu Rožmberk s názvem Barvy světa představovaly jednotlivé země či části světa s ohledem na původ květin a barvy (22.–26. 8.).

Novinky

Rok 2018 přinesl několik novinek v podobě nových expozic a prohlídkových tras. Ve věži hradu Švihov je od 5. října zpřístupněna interaktivní expozice nazvaná Věž - od zříceniny k památce, která vypráví příběh o stavebním vývoji hradu a jeho  obnově ve 2. polovině 20. století a navíc skýtá půvabný výhled do okolí. Gotické sklepení zámku Červená Lhota nabízí od 1. srpna novou expozici mapující stavebně historický vývoj objektu. Zámek v Náměšti nad Oslavou poprvé veřejnosti představil tzv. Královský apartmán ve druhém patře v celém svém původním rozsahu. Vrcholem sezóny bylo otevření výstavy Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé v dosud nepřístupných prostorách II. patra Adamova stavení na zámku Jindřichův Hradec od 21. července do 30. listopadu. Výstava se zaměřila na dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17. až 20. století. Téměř 400 předmětů na ploše přes 570 metrů čtverečních dokumentovalo diplomatické a s tím související cestovatelské i sběratelské aktivity rodu Černínů. Část výstavy byla věnována výchově budoucích diplomatů, jejich vzdělávání a kavalírským cestám. Největším lákadlem výstavy byl turecký stan ze 17. století. Výstava byla součástí projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Územní památková správa v Českých Budějovicích se stala nositelkou 8. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, který se věnoval šlechtické diplomacii. Záštitu nad projektem, který byl součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018, převzali ministr kultury ČR a ministr zahraničních věcí ČR.                                            

Do projektu se zapojilo 41 objektů ve správě Národního památkového ústavu a jeden soukromý subjekt - Lobkowicz Collections, o. p. s. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 20. března v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR v Černínském paláci v Praze, evropské zahájení proběhlo v pátek 20. dubna v Bruselu. V rámci projektu se odehrálo více než 70 rozličných kulturně-společenských akcí (výstav, koncertů, přednášek, speciálních prohlídek), včetně 7 zahraničních aktivit (panelových výstav spojených s odborným kolokviem v Bruselu, Římě, Vídni, Osnabrűcku, Vatikánu, Madridu a Tokiu).